WAAS

Korte systeembeschrijving: 

Het WAAS bestaat uit een aantal grondstations en een aantal geo-stationaire satellieten. De functie van WAAS is/was het verhogen van de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de plaatsbepaling met het G(lobal) P(ositioning) S(ystem) en het verhogen van de integriteit van GPS. Verhoging van de nauwkeurigheid gebeurt met behulp van correcties. Deze worden via de geo-stationaire satelliet naar de gebruiker gezonden op dezelfde frequentie als het L1-signaal.   

Huidige status: 

Het systeem bevindt zich momenteel in de testfase. Op zeer beperkte schaal is het toegelaten voor gebruik.   

Ontwikkelingen: 

Door de recente ontwikkelingen rond GPS, stopzetten van S(elective) A(vailability), kan de rol van WAAS veranderen. Met name de functie voor het verhogen van de nauwkeurigheid. Het programma wordt geplaagd door een aantal mislukte trials, onverwachte kosten verhogingen en achterstanden op het implementatie schema.   

Sector(en): 

Alle.   

Systeemkarakteristieken: 

Frequentiegebied:  1575,42 MHz (L1); 
Dekkingsgebied:  gedeelte Stille Oceaan, Noord en Zuid Amerika en gedeelte Atlantische oceaan; 
Nauwkeurigheid:  7 m (horizontaal en verticaal); 
Beschikbaarheid:  24 uur per dag.