VOR/DME

Korte systeembeschrijving:

Het VOR/DME bestaat uit een VHF systeem voor de presentatie van de kloksgewijze hoek deviatie in graden van het magnetische noorden, gemeten van de positie van de VOR. De hoekinformatie wordt overgebracht door middel van twee op de carrier of subcarrier gemoduleerde 30 Hz signalen. Een van de modulaties is onafhankelijk van de positie t.o.v. de VOR de andere modulatie is evenredig met de hoek t.o.v. de VOR locatie.Als afstand indicatie wordt een D(istance) M(easuring) E(quipment) aangeboden.   

Huidige status:

In Nederland staan ongeveer tien VOR/DME opgesteld, waaraan nationale en internationale luchtroutes worden gerefereerd.   

Ontwikkelingen:

Mogelijk wordt de functie van VOR in de toekomst vervangen door systemen, die gebruik maken van meervoudige DME stations, GPS met augmentatie en/of Galileo.   

Sector(en):

Luchtvaart.   

Systeemkarakteristieken:

Frequentiegebied:  VOR 111.975-117.975 MHz;
DME 962-1150 MHz. 
Dekkingsgebied:  Omnideretional tot 200 NM 
Nauwkeurigheid:  Hoekafwijking maximaal 5 graden;
Afstandsafwijking 0,2 NM. 
Beschikbaarheid:  24 uur per dag. 

Internationale verplichting t.a.v. het gebruik:

International Standards and Recommended Practices, Aeronautical Telecommunications Annex 10 to the convention on international Civil Aviation, Volume I (Radio Navigation AIDS) Fifth Edition of Volume I - July 1996, International Civil Aviation Organization.