NETPOS

De NETherlands POsitioning Service (NETPOS) is een GPS-referentienetwerk van het Kadaster voor RTK-metingen van het Kadaster. Met het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) is een licentieovereenkomst gesloten; V&W wordt hierin vertegenwoordigd door de Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI).

Satellietplaatsbepaling zoals GPS is in toenemende mate nodig om in het primaire kadastrale proces van het meten van kadastrale grenzen efficiƫntiewinst te behalen. Met een GPS-netwerk van vaste referentiestations kunnen deze GPS-metingen overal in Nederland efficiƫnt worden uitgevoerd.

  • Het gebruik van NETPOS is voorbehouden aan Kadaster en V&W.
  • NETPOS is gepositioneerd binnen de Rijksdriehoeksmeting van het Kadaster.
  • Het levert een correctiesignaal op het GPS-signaal voor landmeters.
  • Dit signaal is continu beschikbaar, maar support is alleen beschikbaar tijdens kantooruren.
  • NETPOS maakt gebruik van een netwerkoplossing (in plaats van een enkel referentiestation).
  • Dit geeft een precisie van enkele centimeters: 1 cm in X en Y en 3 cm in de hoogte (maximale standaardafwijking in ETRS89).
  • Naast GPS wordt ook het Russische GLONASS ondersteund en in de toekomst het Europese Galileo.
  • NETPOS is operationeel sinds 17 oktober 2005.