Mode-S

Korte systeembeschrijving:

De Mode S Air-Ground Data link is een mobiel subnetwerk van het aeronautical telecommunication network (ATN). De link wordt tot stand gebracht d.m.v. het Secundary surveillance radar (SSR) systeem. De data wordt gecodeerd door middel van pulstreinen met in tijd variabele afstanden. 

Huidige status:

In gebruik. 

Ontwikkelingen:

Wordt in toenemende mate gebruikt. 

Sector:

Luchtvaart 

Systeemkarakteristieken:

Frequentiegebied: 1030 MHz en 1090 MHZ
Dekkingsgebied: 200 NM
Nauwkeurigheid: n.v.t.
Beschikbaarheid: 24 uur per dag.