LORAN-C

Korte systeembeschrijving

LORAN-C is een terrestrisch radioplaatsbepalingssysteem, bestaande uit een keten van drie tot zes grondstations met zenders die laagfrequente hyperbolische signalen uitzenden. In een Loran-C ontvanger worden de signalen van drie of meer stations gebruikt om de positie te bepalen. Een Loran-C keten heeft een dekkingsgebied van ca. 1000 x 1000 km. De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling met Loran-C ligt tussen de 40-400 meter, afhankelijk of er sprake is van een gecalibreerde keten van stations en de afstand die de ontvanger inneemt ten opzichte van de zenders. 

Huidige status systeem (infrastructuur)

Oorspronkelijk is LORAN-C ontwikkeld als een Amerikaans militair systeem. De VS heeft in de loop der tijd ca. 10 ketens met elk 4-5 zenders geplaatst, verspreid over de wereld. Vanaf het moment (periode 1990-1993) dat de VS voor militair toepassingen meer gebruik ging maken van het eveneens Amerikaanse satellietsysteem GPS heeft Loran-C aan betekenis verloren. De ketens buiten Amerika zijn toen aan derden voor civiel gebruik aangeboden. In Noordwest Europa is het beheer van de keten overgenomen door NELS (North West European Loranc-C system) opgericht, waarin Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Noorwegen en Nederland deelnemen. De Nederlandse deelname kwam voort uit de mogelijke landmobiele toepassingen van het systeem. De zendstations staan in:

  • Bø, Berlevåg, Jan Mayen, Værlandet (Noorwegen)
  • Ejde (Faroer Eilanden)
  • Sylt (Duitsland)
  • Lessay en Soustons (Frankrijk)  

Het beoogde station in Loop Head (Ierland) is nog niet operationeel.

                                                        

Ontwikkelingen t.a.v. LORAN-C

Aangezien LORAN-C zelf onnauwkeuriger is dan het veel gebruikte GPS zijn er voor dit systeem op dit moment nog nauwelijks gebruikers. Enkele jaren geleden leek het aan de Technische Universiteit Delft ontwikkelde EUROFIX-concept daar verandering in te kunnen brengen. Dit concept maakt het mogelijk om het Loran-C signaal te gebruiken voor het versturen van bijvoorbeeld DGPS-correcties. Begin 2000 ontstond bovendien vanuit NELS het GAUSS-initiatief waarbinnen gewerkt wordt aan de ontwikkeling van standaards voor geïntegreerde ontvangers, waarmee de signalen van verschillende plaatsbepalingssystemen ontvangenkunnen worden, voor multi modaal gebruik. Anno 2001 wordt onder de vlag van de International Loran Association (ILA) verder gewerkt aan het GAUSS-initatief. 

NELS heeft haar beleid inmiddels gewijzigd en heeft uitgesproken op dit moment geen toekomst voor Loran-C als publiek gefinancierd systeem te zien. Als er geen grote groepen gebruikers komen zal het verdrag in 2004 niet worden voortgezet. In de betreffende NELS verklaring wordt echter de mogelijkheid open gelaten voor private partijen om de infrastructuur van NELS over te nemen.

Sector(en)

Alle 

Systeemkarakteristieken:

Frequentiegebied:  100 kHZ met bandbreedte van 20kHZ (LORAN-C) 
Dekkingsgebied:  N-W-Europa 
Nauwkeurigheid:  40-400 meter 
Beschikbaarheid:  Planning 99,8-99,999%