EGNOS

Korte systeembeschrijving:

Het EGNOS bestaat uit een netwerk van grondstations en 3 geostationaire satellieten (2 Inmarsat-satellieten en in de toekomst ESA's Artemis telecommunicatiesatelliet). De functie van EGNOS is het verhogen van de nauwkeurigheid van GPS en GLONASS en het verhogen van de integriteit van deze systemen. Het systeem is vergelijkbaar met het Amerikaanse WAAS en het Japanse MSAS. EGNOS is een programma van ESA, EC en Eurocontrol. 

Huidige status: 

Het systeem is sinds kort in de vorm van een testbed versie operationeel. De testbed versie is een vereenvoudigde vorm van het toekomstige EGNOS en bestaat uit een signaal op de Inmarsat satelliet die de regio AOR-E (Atlantic Ocean Region - East) bedekt. 

Ontwikkelingen: 

Door de recente ontwikkelingen rond GPS, stopzetten van S(elective) A(vailability), kan de rol van EGNOS veranderen. Met name het verhogen van de nauwkeurigheid van GPS is hierdoor minder actueel. EGNOS speelt echter een belangrijke rol bij de ontwikkeling van GALILEO ILEO. 

Sector(en): 

Alle. 

Systeemkarakteristieken: 

Frequentiegebied:     
Dekkingsgebied:  Gedeelte Atlantische oceaan, Europa, Afrika. 
Nauwkeurigheid:  7 m 
Beschikbaarheid:  24 uur per dag.