GPS

Korte systeembeschrijving: 

Met het Amerikaanse NAVSTAR Global Positioning System (GPS) is wereldwijde plaatsbepaling mogelijk. Het bestaat uit minimaal 24 satellieten, die op een hoogte van zo'n 20.200 km in 6 banen (inclinatie 55 graden) om de aarde draaien. Deze satellieten zenden radiosignalen uit, die versleuteld zijn volgens een inmiddels diverse codes, waaronder: de P-code (precise code) en de C/A-code (civil aviation code). De P-code is alleen beschikbaar voor militaire toepassingen en wordt uitgezonden op zowel de L1 als de L2 frequentie. Voor civiele toepassing van GPS wordt de minder nauwkeurige C/A-code gebruikt, die momenteel alleen op de L1 frequentie wordt uitgezonden. Met behulp van GPS wordt de plaats in het WGS84 co├Ârdinaatsysteem (World Geodetic Reference System 1984) bepaald. 

Het Global Positioning System is oorspronkelijk ontwikkeld door het US Department of Defence (DOD). Vanwege het toegenomen civiele gebruik van het systeem wordt het beheer samen met het Department of Transportation (DOT) gevoerd. In het moderniseringsprogramma krijgt het civiele gebruik van GPS bovendien meer aandacht. In mei 2000 is daarmee een begin gemaakt door de zogenaamde Selective Availability (SA) stop te zetten. Hierdoor is de nauwkeurigheid van GPS op basis van de C/A-code van ongeveer 100 m verhoogd tot ongeveer 15 m of zelfs beter.

Huidige status: 

Het systeem is volledig operationeel. 

Ontwikkelingen: 

De modernisering van GPS omvat onder andere: 

  • toevoegen tweede en derde civiele frequentie (L2 en L5)
  • verbetering van het controle segment van GPS
  • verhoging beschikbaarheid van het signaal (anti jamming) 

Sector(en): 

Alle. 

Systeemkarakteristieken: 

 

Frequentiegebied:  L1: 1575 MHz
L2: 1227 MHz
L5: 1176 MHz; 
Dekkingsgebied:  Wereldwijde dekking; 
Nauwkeurigheid:  10-15 m (code), 5-10 m (code, 2 frequenties); 
Beschikbaarheid:  24 uur per dag. 

 

De GPS-satellieten zijn in zes verschillende banen gepositioneerd op een hoogte van ongeveer 20.200 kilometer onder een hoek, ten opzichte van de Evenaar, van 55 graden. Een GPS-satelliet 'ziet' en 'bereikt' vanaf deze hoogte continue zo'n 42 procent van de aardbol. De complete constellatie bestaat uit minimaal 24 satellieten.

Het complete systeem wordt gefinancieerd door verschillende departementen (o.a. Defense en Transport) van de Verenigde Staten. Genoeg gemeenschapsgelden om daar iets, voor de gemeenschap zelf, van terug te zien. Het Amerikaanse congres besliste dat het, van oorsprong militaire, systeem ook een civiel (aangepast) gebruik moest kennen. Inmiddels kent het GPS miljoenen gebruikers en is het aantal gebrukers nog steeds groeiende. Het systeem kent twee service-levels; het PPS (Precise Positioning Service) en het SPS (Standard Positioning Service).

Precise Positioning Service

Deze PPS levert de meest nauwkeurige positiebepaling, snelheidsmeting en tijdinformatie op.  De oorspronkelijk alleen voor militair gebruik bestemde PPS zal d.m.v. speciale overeenkomsten met het Amerikaanse Ministerie van Defensie, gelimiteerd, beschikbaar gesteld worden aan zowel militaire als civiele gebruikers van de Verenigde Staten en bondgenoten. Cryptografie van het signaal voorkomt het gebruik door niet-geautoriseerden.

Standard Positioning Service

Deze service is beschikbaar voor alle GPS gebruikers, wereldwijd en zonder direct verhaal van de kosten.