DGPS

Korte systeembeschrijving: 

Bij differentiële GPS, kortweg DGPS genoemd, wordt gebruik gemaakt van een referentieontvanger op een locatie met bekende positie, en een tweede mobiele ontvanger op een onbekende lokatie. Bij de referentieontvanger worden correcties op de ontvangen satellietsignalen berekend, die naar de mobiele ontvanger gezonden. De berekende posities worden vervolgens gecorrigeerd, waardoor een hogere nauwkeurigheid mogelijk wordt. De kwaliteit van de correcties kan nog verbeterd worden door gebruik te maken van een netwerk van referentieontvangers in plaats van een enkele referentieontvanger. 

Over de hele wereld zijn voor de zee- en kustvaart radiobakens operationeel die differentiële correcties uitzenden in de maritieme `Radiobeacon’ band. Deze bakens voegen een gemoduleerd signaal toe aan de normale radiobaken uitzendingen in de 283.5 tot 325 kHz band. Hierbij wordt MSK (minimum shift keying) toegpast om het radiobaken signaal te moduleren van 25 tot 200 baud. De radiobakens zijn herkenbaar aan een uniek identificatienummer dat met de correcties wordt meegezonden. De bakens zenden uit volgens het internationale RTCM en vormen een openbaar toegankelijk systeem. DGPS ontvangers, die voorzien zijn van een RTCM radiobakenontvanger, kunnen op een of meer radiobakens in DGPS mode meten. 

De International Association of Lighthouse Authourities (IALA) is de overkoepelende organisatie voor de wereldwijde keten van MF radiobakens. Momenteel beschikt Nederland over twee van deze bakens: Hoek van Holland en Vlieland. Hoewel de radiobaken infrastructuur primair is opgezet voor plaatsbepaling op de Noordzee kunnen de stations en met name Hoek van Holland, ook ver landinwaarts worden ontvangen. 

Huidige status: 

Naast de openbare keten van MF radiobakens is er een aantal openbare DGPS systemen beschikbaar, waarvan een groot deel commercieel geëxploiteerd wordt. Voorbeelden zijn Omnistar van Fugro, Landstar van RACAL en RDS-dGPS van Commetius. Bij RDS-dGPS wordt gebruik gemaakt van de FM-frequentie (in Nederland: het Radio 2 signaal). Bij het Omnistar systeem, dat in principe een groot deel van Europa dekt, worden de correcties via de satelliet naar de gebruiker verzonden. 

Ontwikkelingen: 

Het aantal beschikbare commerciële systemen neemt toe. Voor het openbare IALA systeem staat verbetering van station Vlieland op het programma en wordt gewerkt aan een nieuw station te Gilze Rije. Dit derde station is bedoeld voor verbetering van de dekking bij met name Den Helder. Daarnaast wordt hiermee de dekking landinwaarts, ten behoeve van de binnenvaart, verbeterd. 

Sector(en): 

Alle, m.u.v. luchtvaart.  

Systeemkarakteristieken: 

Frequentiegebied:  Afhankelijk van het systeem
Hoek van Holland: 312,5 kHz
Vlieland: 294,0 kHz;
Frequenties gelden sinds 19/9/2001 (gewijzigd in het kader van de uitvoering van het IALA European Frequency Plan) 
Dekkingsgebied:  Afhankelijk van het systeem:
Nederland en grote delen van Europa 
Nauwkeurigheid:  0,5-2m (code), cm/mm (fase = RTK) 
Beschikbaarheid:  24 uur per dag.