Wat is navigatie?

Navigatie kan gedefinieerd worden als de gezamenlijke handelingen die een koersende/leidende functie hebben in het verplaatsen van de ene bekende locatie naar de ande­re. Dus als we navigeren dan willen we niet alleen vast­stellen waar we zijn (plaatsbepaling), we willen ook weten hoe te gaan van waar we zijn naar waar we heen willen (koers/richting).

In zijn algemeenheid zijn er momenteel vijf praktische methoden tot navigeren wijd verspreid in gebruik:

  1. Navigeren door gidsen/geleiden a.d.h.v. bijvoorbeeld bakens e.d. (met, vaak, kaarten als hulpmiddel);

  2. Navigeren met gegist bestek (dead reckoning). Deze methode functioneert met het periodiek meten van de richting en afstand (snelheid-in-relatie-met-tijd);

  3. Astronomische navigatie met de hemellichamen als (vaak stralend) middelpunt;

  4. Inertiële/traagheids navigatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een integratie van snelheidsme­ters op gyrosco­pisch gestabiliseerde platforms;

  5. Elektronische of radionavigatie.