Toepassingen

(Radio)navigatie-systemen bestaan natuurlijk vanwege hun toepassingen.

Toepassingen zijn er vele gebieden:

Volgt.

Plaatsbepaling

Inmiddels is het mogelijk geworden met een kleine ontvanger (moderne apparaatjes wegen een paar honderd gram) overal op aarde een exacte plaatsbepaling uit te voeren. De ontvanger 'weet' dus steeds waar hij is op de aarde. Dit kan bijvoorbeeld uitgedrukt worden in coördinaten (lengte- en breedtegraden of Rijksdriehoekscoördinaten). Taak één in de navigatie is nu uitgevoerd: waar ben ik. De eigenlijke inbreng van het navigatiesysteem zoals bijv. GPS houdt hier op, maar het verder gebruik ligt voor de hand. Radionavigatie en nu vooral GPS wordt dan ook vaak toegepast bij een routenavigatiesysteem.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om gidssoftware in auto's, schepen en vliegtuigen te installeren, die de exacte plaats op een kaart aangeeft en, op basis van die kaart, aanwijzingen kan geven over de te volgen koers. Hiermee wordt dus ook een richting geïntroduceerd en daarmee krijgt het systeem bovendien een kompasfunctie. Hiervoor moet er wel een beweging zijn. Dit is over het algemeen niet de voorliggende koers, door de invloed van stroming (schepen) en wind (schepen en vliegtuigen). Er zijn wel systemen die gebruikmaken van twee GPS-ontvangers, waarvan de onderlinge positie exact bekend is. Op deze manier kan ook stationair de voorliggende koers bepaald worden.

Men kan een te volgen route van tevoren uitstippelen, door het in een GPS-ontvanger invoeren van coördinaten van zogeheten waypoints (punten waar men achtereenvolgens langs moet komen). De GPS-ontvanger geeft dan een indicatie van de richting die men moet volgen naar het volgende waypoint en geeft een signaal wanneer men dat waypoint bereikt heeft. In dit geval is, althans in theorie, de kaart overbodig geworden. Ook het omgekeerde is mogelijk. Het opslaan van de plaats waar men is, maakt het mogelijk deze plaatsen weer terug te vinden, zodat verdwalen een stuk moeilijker wordt.

Landmeten

 Hoewel de absolute nauwkeurigheid van een meting met behulp van satellietplaatsbepaling laag ligt (een fout van meerdere meters), halen metingen van positieverschillen ten opzichte van een eerder met satellieten ingemeten punt een grotere nauwkeurigheid. Landmeters gebruiken het dan ook om posities, afstanden en hoeken te meten. De grote absolute fout kan geneutraliseerd worden door een punt waarvan de coördinaten bekend zijn (bijvoorbeeld omdat deze door een geografische instantie bijgehouden wordt) in te meten, en de satellietmetingen hieraan aan te passen.

En route-navigatie

GPS wordt gebruikt door vliegtuigen en schepen voor 'en route'-navigatie, om vliegvelden en havens te naderen. GPS-gebaseerde volgsystemen volgen vrachtwagens en hulpdiensten om ze een optimale route te geven. Met een methode genaamd 'precision farming' worden GPS-gegevens gebruikt om het gebruik van (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen te controleren. Het kan ook worden gebruikt als 'in-car'-navigatiehulp. Tevens wordt het tegenwoordig gebruikt door bergbeklimmers.

De lage betrouwbaarheid van de metingen belet een grootschalig gebruik in de luchtvaart, de lage nauwkeurigheid belet grootschalig gebruik bij de positiebepaling van treinen (fouten van enkele meters, m.a.w. een ander spoor, zijn ontoelaatbaar).

Geocaching

Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een GPS-ontvanger om ergens ter wereld een schat, de zogenaamde geocache te vinden.

Precieze tijdmetingen

Door het installeren van een speciaal type GPS-ontvanger krijgt men toegang tot precisie-tijdmetingen.