radionavigatie.nl

Met deze site "radionavigatie.nl" wil ik ge├»nteresseerden (achtergrond-)informatie verschaffen over (radio)navigatie in het algemeen en satellietgebaseerde radionavigatiesystemen in het bijzonder. Dus naast een uitleg van het GPS, GLONASS, Galileo en Beidou ook aandacht voor andere systemen zoals de terrestische systemen en de zogeheten augmentatiesystemen. 

Diverse internationale, zowel militaire als civiele, bronnen zijn geraadpleegd. De enorme hoeveelheid beschikbare informatie leverde het (luxe-)probleem op dat er een selectie gemaakt moest worden zonder het beoogde doel voorbij te schieten. Het is zeker niet de bedoeling geweest een te technisch document te produceren. Alhoewel het aanhalen van gehanteerde technieken, met in begrip van gebruikelijke Engelstalige benamingen/woorden, soms onvermijdelijk was, is toch gepoogd het geheel leesbaar te houden voor een brede doelgroep. Bruikbare kritiek en/of aanvullende informatie is welkom.