Eurofix

 

Korte systeembeschrijving

EUROFIX is techniek waarbij de normale LORAN-C-signalen als datalink gebruikt kunnen worden. Daarmee kan data verstuurd worden om zowel de nauwkeurigheid als de integriteit van de positiebepaling met behulp van satellietsystemen als GPS te vergroten. Dit overigens zonder dat de plaatsbepalingsfunctionaliteit van Loran-C verloren gaat Door deze koppeling van Loran-C met GPS via EUROFIX kan Loran-C tevens een aanvulling vormen op satellietsystemen in de vorm van een beperkte back-up functie. De huidige tests met het vesturen van DGPS signalen laten zien dat via EUROFIX een nauwkeurigheid van 2-5 m haalbaar is. Het dekkingsgebied is gelijk aan dat van de Loran-C signalen, ca. 1000 x 1000 km. 

Huidige status:

EUROFIX is ontwikkeld door de TU-Delft en het is op dit moment op de NELS-stations in Bø, Værlandet, Sylt en Lessay geïmplementeerd. Momenteel wordt de werking van EUROFIX getest en wordt onderzocht of het oorspronkelijke Loran-C-signaal er inderdaad niet door wordt gestoord. 

Ontwikkelingen:

Als gevolg van de recente ontwikkelingen rondom het voortbestaan van de North West European Loran-C System (NELS) is het voortbestaan van Eurofix in Noord-West Europa onzeker geworden. Momenteel wordt onderzocht of de infrastructuur van NELS wellicht door private partijen kan worden overgenomen. De mogelijkheid tot implentatie van Eurofix op alle NELS zenders blijft daarbij open. 

Sector(en):

Alle.

Systeemkarakteristieken:

Frequentiegebied:  100 kHZ met bandbreedte van 20kHZ (LORAN-C) 
Dekkingsgebied:  N-W-Europa 
Nauwkeurigheid:  2-5 meter 
Beschikbaarheid:  Planning 99,8-99,999%