Begrippenkader

Binnen de wereld van (radio)navigatie en plaatsbepaling wordt een groot aantal (internationaal vastgestelde) begrippen en definities gehanteerd. Net als in andere vakgebieden worden daarnaast veel afkortingen gebruikt. Het aantal instanties en groeperingen dat zich met de vele aspecten bezighoudt is groot: (inter)nationale administraties, overkoepelende organisaties, systeembeheerders, de industrie (systeemontwikkeling, applicatiebouwers, leveranciers van ontvangers), universiteiten, gebruikers etc.

Om misverstanden te voorkomen, maar ook om de relevante documenten en beschrijvingen te kunnen begrijpen, geven we een kort overzicht van de meest gangbare begrippen en definities. 

Afkortingen

Definities